Europaparlamentsvalget afholdes d. 9. juni 2024 og uanset hvem du stemmer på, kan det være du har brug for at vide mere om, hvad Europaparlamentet laver af vigtige politiske beslutninger. 

Det er netop formålet med dette journalistiske podcastprojekt: At vise hvad EU beslutter og ikke mindst hvordan der laves politik. I denne podcastserie er der fokus på en række af de største politiske projekter, som EU har besluttet og gennemført i tiden fra 2019 frem til efteråret 2023.

For hvordan har EU skruet sin klimapolitik sammen? Dét er temaet i afsnit ét.
I afsnit to er der fokus på energipolitikken, der både hænger sammen med klima og sikkerhedspolitik.

Hvordan man gør flyrejserne mere bæredygtige kan du høre mere om i afsnit tre.

En retfærdig mindsteløn man kan leve af, er også kommet på EU’s dagsorden, og en ny mekanisme skal sikre, at de 27 forskellige arbejdsmarkeder aflønner arbejderne, så de kan leve af det. Hvorfor Danmark har anlagt sag, kan du høre mere om i afsnit fire, hvor også FH’s nye formand fortæller om sin modstand.

I afsnit fem kan du høre mere om, hvad EU gør på det vigtige sikkerhedspolitiske område, hvor EU har fået nye ambitioner efter Ruslands overfald på Ukraine.

I afsnit seks er der fokus på digitale rettigheder, et område hvor de store internetplatforme skal reguleres stærkere og EU-borgernes rettigheder skal styrke.

I afnit syv er der fokus på den besværlige flygtningepolitik, en stor udfordring for medlemslandene, fordi uenighederne står i kø. En ny fælles EU-flygtningepolitik er på vej, men løser det nuværende forslag, der måske kan vedtages før Europaparlamentsvalget, overhovedet de grundlæggende udfordringer?

Endelig kan du i afsnit otte høre mere om alle de nævnte temaer, for i dette afsnit kommer den danske EU-Kommissær, Magrethe Vestager, der også er ledende kommissær og næstformand for Kommissionen, med hendes synspunkter på de politiske projekter. 

Alle podcasts har et journalistisk udgangspunkt: Med kritisk tilgang at give lytterne fakta, indsigt og holdning fra dem der sidder tæt på beslutningsprocesserne, medlemmerne af Europaparlamentet. Samt nogle af dem, der gerne vil påvirke dagsordenerne i EU udefra: NGO’ere og tænketanke, der repræsenterer borgerne og interesserne i EU.

Lyt med og bliv klogere på, hvad Den Europæiske Union gør i praksis og hvordan EU fungerer! 

Lasse Soll Sunde
journalist

www.lassesollsunde.dkProjektet er støttet med midler fra:

Finansieret med tilskud fra Europa-Nævnet og Blankbåndsmidlerne under Dansk Journalistforbund. Ansvaret for indholdet er alene tilskudsmodtagers.