Podcastserien egner sig godt til gruppearbejde, fx ved at opdele en klasse i fem grupper med en podcast til hver.

Herunder er der til hver podcast lavet en række arbejdsspørgsmål.


Arbejdsspørgsmål

 1. Med hvor mange pct. har EU besluttet at nedbringe CO2-udledningen med i 2030?
 2. Hvornår skal EU være CO2-neutralt?
 3. Hvilken energikilde er DK særligt stærk på?
 4. Hvad er iflg Maj Emmmertsen fra den danske EU-ambassade i Bruxelles det vigtigste redskab i EU til at nedbringe CO2-udledningen?
 5. Hvad er kvotehandelssystemet? Forklar med egne ord.
 6. Hvilke områder bliver nu også inkluderet i kvotehandelssystemet?
 7. Klimatold? Hvad er det? Og hvorfor?
 8. Hvilket dansk firma er den største udleder af CO2?
 9. Beskriv nogle af dilemmaer ved at pålægge virksomheder CO2-afgifter.
 10. Hvornår er der krav om at man skal købe eldrevne/e-fuel biler, hvis man køber en ny bil?

Denne podcast har et nutidsperspektiv, med tema om hvordan krigen i Ukraine har påvirket EU og NATO, men også hvad det betyder for et land som Danmark.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilke fire forbehold har Danmark fra EU?
 2. Hvilke organisationer sikrer i dag primært sikkerheden i Europa?
 3. Hvad betyder det, at man efter Den Kolde Krig “høster fredsdividenden?”
 4. Hvilken rolle kunne EU i fremtiden spille omkring Afrika ifølge Peter Viggo Jakobsen?
 5. Hvad skete der, efter at Danmark valgte at sige nej til Maastricht-traktaten: hvad var afgørende for, at Danmark fik sine fire forbehold?

Hvad er det særlige ved EU’s sikkerhedspolitik, og hvordan er rollefordelingen mellem EU og forsvarssamarbejdet NATO.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilken krig har efterfølgende givet EU ambitioner om selv at kunne stille med en indsatsstyrke? Hvad består indsatsstyrken af, og hvornår har den været udsendt?
 2. Hvilke to forskellige måder at bruge militærmagt på er typisk dem, der bruges?
 3. Hvilke udfordringer er der mellem USA og EU, når vi ser på forsvarspolitikken? Hvilke overensstemmelser og hvilke modsætninger er der?
 4. Hvad er “det strategiske kompas”, som EU vedtog, kort efter at krigen i Ukraine brød ud?

Hvad er det særlige ved EU’s sikkerhedspolitik, og hvordan er rollefordelingen mellem EU og forsvarssamarbejdet NATO.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilken krig har efterfølgende givet EU ambitioner om selv at kunne stille med en indsatsstyrke? Hvad består indsatsstyrken af, og hvornår har den været udsendt?
 2. Hvilke to forskellige måder at bruge militærmagt på er typisk dem, der bruges?
 3. Hvilke udfordringer er der mellem USA og EU, når vi ser på forsvarspolitikken? Hvilke overensstemmelser og hvilke modsætninger er der?
 4. Hvad er “det strategiske kompas”, som EU vedtog, kort efter at krigen i Ukraine brød ud?

Hvad er det særlige ved EU’s sikkerhedspolitik, og hvordan er rollefordelingen mellem EU og forsvarssamarbejdet NATO.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilken krig har efterfølgende givet EU ambitioner om selv at kunne stille med en indsatsstyrke? Hvad består indsatsstyrken af, og hvornår har den været udsendt?
 2. Hvilke to forskellige måder at bruge militærmagt på er typisk dem, der bruges?
 3. Hvilke udfordringer er der mellem USA og EU, når vi ser på forsvarspolitikken? Hvilke overensstemmelser og hvilke modsætninger er der?
 4. Hvad er “det strategiske kompas”, som EU vedtog, kort efter at krigen i Ukraine brød ud?

Hvad er det særlige ved EU’s sikkerhedspolitik, og hvordan er rollefordelingen mellem EU og forsvarssamarbejdet NATO.

Arbejdsspørgsmål

 1. Hvilken krig har efterfølgende givet EU ambitioner om selv at kunne stille med en indsatsstyrke? Hvad består indsatsstyrken af, og hvornår har den været udsendt?
 2. Hvilke to forskellige måder at bruge militærmagt på er typisk dem, der bruges?
 3. Hvilke udfordringer er der mellem USA og EU, når vi ser på forsvarspolitikken? Hvilke overensstemmelser og hvilke modsætninger er der?
 4. Hvad er “det strategiske kompas”, som EU vedtog, kort efter at krigen i Ukraine brød ud?