Case 3: Løndumping i Europa

Cases 3 – Kan EU være med til at forhindre løndumping på kryds og tværs af Europa?

Selv om Folkebevægelsen mod EU’s Rina Ronja Kari i princippet er imod EU, har hun alligevel været med til at udforme det nye udstationeringsdirektiv igennem, der skal forhindre løndumping.

Folkebevægelsen mod EU’s Rina Ronja Kari har været med til at forhandle og påvirket det nye udstationeringsdirektiv, der skal forhindre løndumping på tværs af EU-landene. LO’s forhandler på området fortæller om hvordan lønmodtagerne har bedrevet lobbyarbejde, for at gennemføre ændringer.  Også forskningschef Maria Jepsen fra European Trade Union Institute giver hendes vurdering af de nye regler, som hendes institut har lavet en analyse af.

<iframe title=”Embed Player” src=”https://play.libsyn.com/embed/episode/id/7585616/height/128/theme/modern/size/standard/thumbnail/yes/custom-color/87A93A/time-start/00:00:00/playlist-height/200/direction/backward/download/yes” height=”128″ width=”100%” scrolling=”no” allowfullscreen=”” webkitallowfullscreen=”true” mozallowfullscreen=”true” oallowfullscreen=”true” msallowfullscreen=”true” style=”border: none;”></iframe>