Hvordan omsættes magten i Bruxelles & Strassbourg?

Figuren »Stepping Forward« af Hanneke Beaumont, der står i Europakvarteret i Bruxelles, tager et skridt ud i det uvisse.

Hvordan fungerer EU-magtens hovedcentre Bruxelles og Strasbourg i praksis? Hvordan påvirker Danmark, når der skal laves nye love – og hvilken arbejdsdeling er der mellem de danske forhandlere i Bruxelles og Strasbourg og politikere og embedsmænd hjemme i København? 

Det vil bl.a. tidligere minister Lykke Friis og en af de danske chefforhandlere i Bruxelles tale om.

Der er også spørgsmålet om, hvordan EU’s institutioner fungerer – og hvilke forbedringer man som borger kan forlange? De spørgsmål er noget som EU’s Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med – hun gør et konkret arbejde for at forbedre EU-systemet indefra. Lyt med om hvad den institution hun leder, gør.

Lovarbejdet afløses af jævne mellemrum med EU-topmøderne, der også spiller en særlig rolle i den måde som EU iscenesættes på:

Tilbagevendende dramaer og sammenstød mellem landene, der både fungerer som markeringer af den reelle og symbolske magt, men også for at politikerne kan vise deres hjemlande, at der kæmpes hårdt for resultaterne.

Hvordan topmøderne opleves af en erfaren journalist og kommentator, er der også bud på i dette kapitels indslag tre og fire.

EUs regeringsledere står på række for at kommentere topmøde-begivenhederne i den bygning i Bruxelles, hvor der forhandles til langt ud på natten.

 

1: Hvordan forhandler Danmark resultater hjem?

2 : EU’s egen terrier bider institutionerne i benene

3: EU-topmøderne iscenesætter dramaet – og skaber løsningerne

4. Lykke Friis: »Sælg EU-sejrene dyrt«

Ambassaderåd Christel Maertens forhandler hver uge på Danmarks vegne.

Hvordan forhandler Danmark resultater hjem?
I dette afsnit  hører du om, hvordan Danmark i Bruxelles påvirker de løbende forhandlinger om hvordan lovene bliver til. Det er EU-Kommissionen der foreslår lovene, men det er i Ministerrådet, hvor medlemslandenes eksperter og ambassadører forhandler.

Det er først når de er enige, at der forhandles videre med repræsentanter fra Europaparlamentet, der har medindflydelse på det endelige resultat.

Hvordan der forhandles, fortæller ambassaderåd Christel Maertens om.  Hun er EU-ambassadørens nærmeste medarbejder. Hun er i mange tilfælde Danmarks stemme, når det politiske spil går igang.


Emily O´Reilly er som EU’s ombudsmand ansvarlig for at viderebringe klager om EU. Hun kan også selv rejse problemstillinger.

EU’s egen terrier bider institutionerne i benene

Hvordan fungerer EU’s institutioner – og hvilke forbedringer kan man som borger forlange? De spørgsmål er noget som EU’s Ombudsmand, Emily O´Reilly beskræftiger sig med – hun gør et konkret arbejde for at forbedre EU-systemet indefra.

For hvorfor kan ministre som embedsmænd gemme deres holdninger helt væk om hvad de arbejder for og stemmer på? Uden at man efterfølgende ved, hvad de stemte på?

Det er muligt i dag, og det ønsker Emily O´Reilly at lave om på.


Jyllands-Postens EU-korrespondent Martin Kaae fortæller om, hvilken rolle EU-topmødet spiller for medierne.

EU-topmøderne iscenesætter dramaet – og skaber løsningerne

EU-topmøderne er blandt de helt særlige begivenheder, hvor stats- og regeringslederne skal blive enige om de store politiske linier.

Forud har EU’s faste forhandlere dog lagt grundlaget for de resultater, der når de bliver besluttet, også skal vise styrkeforholdet landene imellem.

Mediemæssigt fungerer disse topmøder samtidig som højtider for de politiske journalister, der for alvor kan sætte dramaet i højsædet.  

Sådan var det også ved EU-topmødet i slutningen af juni 2018 i Bruxelles, hvor den kontroversielle flygtningepolitik gav heftige uoverenstemmelser.

Alligevel blev der præsenteret løsninger, fortæller Jyllands-Postens korrespondent Martin Kaae, der fortæller om, hvordan han som journalist dækker topmøderne.


Lykke Friis er tidligere klimaminister og har som politiker været til talrige ministermøder med EU-kolleger og hun har en mening om, hvilken rolle topmøderne spiller.

Lykke Friis: »Sælg EU-sejrene dyrt«

»Når man går rundt bagefter til pressemøderne, tror man, at man har været til fire forskellige topmøder, fordi det udlægges som om det var mit land, der kom hjem med de her sejre.«

Sådan siger EU-kender og tidligere minister Lykke Friis, der på TV2 var med til at udlægge hvad der skete under EU-topmødet i juni 2018, hvor flygtningepolitikken stod øverst på listen over, hvad der blev snakket om.

Lykke Friis fortæller også hvordan man i Europaudvalget i Folketinget arbejder hen i mod et EU-topmøde.


 

Case 1: Skatteretfærdighed i Europa