Case 1: Skatteretfærdighed i Europa

EU’s kommissær for konkurrence kan selv udstede bøder til virksomheder tjener penge ved hjælp af unfair konkurrence. Både Google og Apple skal betale store milliardbeløb.

Kan Margrethe Vestager stoppe skattesnyderne?

EU-kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, fortæller om, hvad Europa-Kommissionen gør, for at modgå, at nogle selskaber tiltvinger sig bedre konkurrencevilkår.

Men hvorfor er det overhovedet muligt at undgå at betale skat inden for EU? Det hænger især sammen med, at EU-landene anser skatterne som et nationalt anliggende. Og fordi visse lande endda giver en større skatterabat til visse udvalgte selskaber end til alle andre. Det gør især Irland, Luxembourg og Holland.

Det skader konkurrencen og koster milliardstore bøder, lyder dommen fra Europa-Kommissionen. Især firmaer som Apple og Google tvinges til at betale skat i Europa.

Case 2: Fremtidens dieselbiler skal forurene mindre