Foredrag/workshops

Et foredrag forud for Europaparlamentsvalget d. 26. maj 2019 er afstemt med, hvordan det passer ind i jeres undervisning.

Et foredrag kan være oplagt i starten eller som afslutning på et EU-forløb, hvor jeg kan samle trådene op og give fokus på EU’s  opbygning, dilemmaer og ikke mindst Danmarks EU-positioner.

Jeg vil  også gribe fat i de aktuelle EU-diskussioner, som former sig i en række af de øvrige europæiske lande:  Hvilke temaer bliver afgørende, både i Danmark og i udlandet?

Ved et studieretnings- eller skolearrangement hvor I gerne vil have eleverne til at reflektere over de vigtige EU-tematikker, kan jeg sammensætte et 90 minutters visuelt orienteret forløb hvor eleverne også får otte til ti konkrete opgaver, der skal løses undervejs. Det giver reflektion, engagement og debat.

Samtidig bruger jeg dele af denne podcast-serie i foredraget, hvilket giver muligheder for at gå videre med de dele af serien, som I mener passer til jeres undervisning.

Vil I have mere baggrundsforståelse, eller flere aktuelle emner, der viser hvad der debatteres op til Europaparlamentsvalget 2019 kan jeg variere mit powerpoint-oplæg, så det passer til jeres behov.

Jeg kan også gennemføre en workshop sammen med eleverne, hvor der arbejdes konkret med et eller flere EU-lande, eller et eller flere politiske temaer. Podcast-serien giver oplagte muligheder for at arbejde i grupper, hvor der kan veksles mellem opgaveløsninger, debatter, og kortere oplæg fra min side løbende under workshoppen.

Hele podcast-serien er gratis – foredragenes pris er: 

Foredrag for op til to klasser 3.969,-
(AC-taksten inkl. feriepenge)
+ transport fra København Ø.

Skolearrangement: Fra tre klasser og opefter: 5.500,-
+ transport fra København Ø.


Gennem de seneste fem år har jeg holdt en række foredrag på danske gymnasier – som her i Frederikshavn i sept. 2017, hvor talte om det tyske valg. Jeg var i den forbindelse på ialt 20 danske gymnasier, også på bl.a. Lemvig Gymnasium og Brønderslev Gymnasium