Intro


Podcastserie & undervisningsmateriale:

»Tag pulsen på Europa« udkommer løbende frem til ultimo november 2018 og er tilgængeligt i hele skoleåret 2018/2019. 

Undervisningsmaterialet består af ca. 40 podcasts á 5-10 minutter, der er målrettet samfundsfagsundervisningen på gymnasie-niveau (STX, HHX, HTX, EUX).

Eleverne får konkrete værktøjer til at forstå EU-landenes kernekonflikter og udfordringer, hvad angår det europæiske fællesskab.

Samtidig peger disse podcasts ind i det europæiske valgår, ved også at fokusere på hvor befolkningerne står i en række europæiske lande frem mod EU-parlamentsvalgene fra d. 23. til 26. maj 2019.


Denne husmur i Europakvarteret i Bruxelles skal indgyde EU-optimisme, men virkeligheden er, at befolkningerne ved Europaparlamentsvalget i maj 2019 kan sende markant flere EU-modstandere til Bruxelles og Strasbourg.

»Tag pulsen på Europa« består af rundrejser til en række af midter- og yderpolerne i EU: Der er fokus på EU-forholdet set fra Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Polen, Grækenland og Danmark. Hvilke store temaer bestemmer forholdet set fra de enkelte lande, hvad er vigtigt for landene, hvilke argumenter er der fra tilhængere som skeptikere – og hvordan spiller landenes historie ind?

Det er oplagt at lave gruppearbejde i klasserne, hvor der kan arbejdes konkret med de seks nævnte EU-lande. Der er også et andet spor, der fokuserer på, hvordan politiske tiltag inden for EU sker i praksis. Der er udvalgt en række aktuelle cases, som eleverne kan arbejde med.

Gennem interviews i Bruxelles og Strasbourg fortæller danske embedsmænd, europaparlamentarikere samt kommissær Margrethe Vestager hvordan de påvirker aktuel EU-politik.


Margrethe Vestager fortæller om, hvad Europa-Kommissionen gør, for at sikre den frie konkurrence og hvordan firmaer som Apple og Google tvinges til at betale skat i Europa? Hvorfor er det overhovedet muligt at undgå at betale skat? – link til fuld tekst


Den nye lov der skal forhindre fremtidige dieselskandaler, er bl.a. forhandlet på plads af Socialdemokraten Christel Schaldemose, der fortæller om hvordan en skandale også kan åbne nye døre. Den danske EU-viceambassadør Christel Maertens fortæller om, hvordan Danmark i Bruxelles har kunnet påvirket forhandlingerne.  – link til fuld tekst


Folkebevægelsen mod EU’s Rina Ronja Kari har været med til at forhandle og påvirket det nye udstationeringsdirektiv, der skal forhindre løndumping på tværs af EU-landene. LO’s forhandler på området fortæller om hvordan lønmodtagerne har lobbyeret for ændringer og forskningschef Maria Jepsen fra European Trade Union Institute giver hendes vurdering af de nye regler. – link til fud tekst


Nikolaj Ting Mortensen er en af de ledende forhandlere omkring EU’s syvårige budget. Han fortæller om hvad der gør denne proces særligt udfordrende.

Det syvårige EU-budget, der skal fungere fra 2021 og frem er selve den økonomiske motor i EU-samarbejdet. Hvor står EU-landene i det spil, hvordan bliver budgettet til, og hvilket politisk sprængstof gemmer der sig i budgetforhandlingerne? Den danske EU-viceambassadør Jacob Alvi og en af de ledende forhandlere fra Det Europæiske Råd, Nikolaj Ting Mortensen, fortæller om deres arbejde med at finde fælles løsninger på et af de mest tunge og kontroversielle områder. – link til fuld tekst


William Boe fra EU’s fælles udenrigstjeneste fortæller om hvordan EU’s fælles udenrigspolitik omsættes i praksis. Hvordan EU indfører og vedligeholder sanktioner mod Rusland, hvilke udfordringer opstår når beslutninger skal træffes i enstemmighed og hvordan kan Danmark påvirke den fælles udenrigspolitik? – link til fuld tekst